Anuar 1981-1982

AN ŞCOLAR 1981 – 1982

DIRECTOR – Bătrâneţu Petre

Clasa I

– Iliescu Maricela, Anghelescu Lucreţia,  Nistor Elena, Donici Maria,

              Bratuşca Florica, Zanoschi Maria

Clasa  a II – a

– Danilescu Natalia, Mistreanu Dumitra, Deaconescu Dorina, Munteanu Gabriela,            

 Mărgărit Maricela

Clasa a III – a

– Vlad Virgilia,  Hulea Manolache Olimpia, Petrea Biţa

Clasa a IV – a

– Păun Elena, Anton Maria, Cioară Nicolau Elena Constanţa

Catedra de limba şi literatura română – limba latină

– Manolescu Horia, Corcimar Petrica, Savin Anca

Catedra de limba engleză

– Istrati Gavril Valentin

Catedra de limba franceză

 – Patache Rodica Liana

Catedra de matematică

– Bătrâneţu Petre, Căpriţă Viorica, Leca Anişoara

Catedra de fizică

– Stoica Mihail

Catedra de chimie

– Dumitru Mărioara

Catedra de biologie

– Modiga Elena

Catedra de istorie-cultura civică

– Stoica Alexandru

Catedra de geografie

– Ţelicov Iulia

Catedra de educaţia plastică

– Steinic Isac

Catedra de educaţie muzicală

– Manolescu Alexandru

Catedra de educaţie fizică

– Dobrescu Tatiana, Naumov Elena

Catedra de instruire practică

– Răşcanu Ecaterina, Hîrs Georgeta, Vrabie Aurel, Munteanu Neculai