Informații pentru părinți

 

Pentru anul școlar 2021-2022 sunt propuse pentru a fi înființate două clase pregătitoare, cu un număr de 50 de locuri.

Cadre didactice:

Învățător Carmen Lucia GHENOIU

Profesor pentru învățământul primar Mariana HUMELNICU

  1. 22 martie – 27 aprilie 2021– Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021;
  2. 29 martie – 28 aprilie 2021, de luni până joi, între orele 800– 1800, respectiv 800– 1700 în ziua de vineri – completarea cererilor- tip de înscriere;
  3. Părinții pot completa on-line sau la unitatea de învățământ cererile- tip de înscriere;
  4. Validarea cererilor- tip de înscriere se face zilnic de luni până joi, între orele 800– 1800, respectiv 800– 1700 în ziua de vineri;
  5. 10-11 mai 2021 – Procesarea cererilor tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea- tip de înscriere;
  6. Programul „Școala după școală” este oferit părinților care doresc  să-și înscrie copiii la școala noastră.

Adresa:Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A

Date de contact: Telefon0770 866 455, e-mail:scoala41gl@yahoo.com

Facebook: Școala Gimnazială Sfântul Grigorie Teologul” https://www.facebook.com/scoala41gl/

Site: www.scoalasfantulgrigorieteologul.ro

 

Cerere tip de inscriere la clasa pregatitoare Descarcare

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

•  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2021, inclusiv.

•  La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice, făcută de specialişti, atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 şi care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul şcolar 2021-2022, sau ai celor pentru care evaluarea psihologică arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.).

Evaluarea se face atât la sediul C.J.R.A.E., cât şi în diferite zone ale judeţului, cu prioritate în grădiniţe.

Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al C.J.R.A.E., personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

C.J.R.A.E. vor continua să asigure, la solicitarea părinţilor, serviciile de evaluare psihosomatică a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute de calendarul înscrierii. Având în vedere faptul că, din punct de vedere psihosomatic schimbările care intervin la vârsta de 5-6 ani sunt continue, şi, în unele situaţii, alerte, la solicitarea scrisă a părinţilor copiilor care au primit aviz negativ de înscriere în clasa pregătitoare, respectivii copii pot fi reevaluaţi de către C.J.R.A.E., după un interval de timp de aproximativ 6 luni.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS COPILUL?

Părintele poate opta:

a. pentru înscrierea la şcoala de circumscriptie – în această situaţie, copilul este automat înscris.

b. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.

Părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învatamânt pentru care părintele a facut opţiunea.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro). Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere.

După completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere.

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII?

• Din următoarele surse:
1) Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune – Înscrierea în învăţământul primar http://www.isj.gl.edu.ro/, care poate fi accesată şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro, din secţiunea similară.
2) Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din gradiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2019-2020, în învăţământul primar.
4) Telverde: poate fi apelat numarul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Galaţi – 236)

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

CE FEL DE ACTIVITATI SE VOR DESFASURA LA CLASA PREGATITOARE?

• Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.

• Se vor face mai multe ore de mişcare (două ore de educaţie fizică + două ore de muzică şi mişcare).

Alte detalii

Conform art. 15. din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2020-2021 vă informăm că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor prezentate.

cerere tip de înscriere care se completează la secretariatul şcolii;

– fotocopie + original certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului;

– dovada de vaccinări în original;

– adeverinţă de la grădiniţă;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

– rezultatul evaluării psihosomatice a copilului care împlineşte vârsta de 6 ani după data de 31 august 2020.

Evaluare psihosomatică clasa pregătitoare

ACTE NECESARE PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ:

cerere tip de evaluare psihosomatică care se completează şi se depune la secretariatul şcolii – poate fi descărcată de aici;

– fotocopie certificat naştere copil;

– adeverinţă medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificaţia „apt pentru şcoală”.

Criteriile specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2021 – 2022 conformO.M.E.C. nr. 3473 / 10.03.2021

Nr.

crt.

Criteriile specifice

Acte doveditoare

1

Familia deține o altă locuință- proprietate în circumscripția școlii

Copie act de proprietate

 

2

Bunicii locuiesc în circumscripția școlii

Copie carte de identitate, declarație notarială că bunicii au îngrijă copilul

3

Părinţii lucrează la unităţi economice aflate în zona şcolii

Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor

 

 

MAI MULTE INFORMAŢII ŞI VIZUALIZAREA SĂLILOR DE CLASĂ LE PUTEŢI AFLA LA NUMĂRUL DE TELEFON 0770 866 455, ACCESÂND SITE-UL ŞCOLII (www.scoalasfantulgrigorieteologul.ro) SAU ADRESA DE FACEBOOK A ŞCOLII(www.facebook.com/scoala41gl).

Descrierea unității de învățământ

Metodologia și calendarul înscrierii

Circumscripția școlară

Tel Verde județean