Descrierea unității de învățământ

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL” GALAŢI

            VĂ INVITĂ  SĂ VĂ ÎNSCRIEŢI COPIII D-VOASTRĂ ÎN ÎNVATAMANTUL PRIMAR, AN ŞCOLAR 2023- 2024 ŞI VĂ OFERĂ :                    

 

DOTĂRI MATERIALE ALE ȘCOLII:

 • 16 SĂLI DE CLASĂ DOTATE CU MOBILIER INDIVIDUAL,
 • TABLE MAGNETICE, VIDEOPROIECTOR ȘI CALCULATOR.
 • LABORATOR DE INFORMATICĂ 
 • BIBLIOTECĂ
 • CABINET MEDICAL
 • ­SALĂ DE SPORT

PERSONALUL SPECIALIZAT AL ȘCOLII OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII:

  • programul „Școală după şcoală”
  • cursuri de dans sportiv
  • opționale atractive

www.scoalasfantulgrigorieteologul.ro

www.facebook.com/scoala41gl

    

IMPORTANT INSCRIERI CLASA PREGATITOARE:

 • 5 aprilie – 26 aprilie 2023 – Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2023, care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate;
 • 3 mai – 18 mai 2023 – prima etapă de înscriere în învățământul primar;
 • Părinții pot completa online sau la unitatea de învățământ cererile – tip de înscriere zilnic, între orele 800– 1700-;
 • Validarea cererilor – tip de înscriere se face zilnic, între orele 800– 1700 ;
 • 31 mai 2023 – afișarea candidaților înscriși și a numărului de locuri rămase libere;
 • 6 iunie -12 iunie 2023 – a doua etapă de înscriere în învățământul primar.
 • Programul „Școala după școală” este oferit părinților care doresc  să-și înscrie copiii la școala noastră.

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A

Date de contact: Telefon0770 866 455, e-mail:scoala41gl@yahoo.com

Facebook: Școala Gimnazială Sfântul Grigorie Teologul” https://www.facebook.com/scoala41gl/

Site: www.scoalasfantulgrigorieteologul.ro

VA  ASTEPTAM  CU  DRAG!

 

Prezentare generală

În anul 1980, prin Ordinul Ministrului Învăţământului se ridica edificiul Şcolii Generale Nr. 41 în condițiile creșterii demografice importante ca urmare a construirii unui număr mare de locuințe destinate în special celor ce lucrau la Combinatul Siderurgic Galați.

La 15 septembrie 1980 şcoala îşi deschide porţile cu un număr de 307 elevi la învățământul primar, 254 la cel gimnazial şi cu un număr de 30 cadre didactice.

În perioada 1980-1989 numărul elevilor înscriși la școală a crescut progresiv până în 1988 când s-a ajuns la cifra de 1217 elevi la ciclul  primar și 1066 la ciclul gimnazial, totalul fiind de 2283 elevi.

După anul 1990, evoluția numărului de elevi a fost descrescătoare ca urmare a schimbărilor politice, economice și sociale ce au determinat părinții să-și schimbe locurile de muncă sau, în numeroase cazuri, să plece la muncă în străinătate.

De-a lungul timpului școala și-a schimbat denumirile.  În 1996 aceasta ia denumirea de Şcoala Gimnazială Nr. 41 „Sfântul Grigore Teologul”, iar din data de 1 septembrie 2012 denumirea şcolii ia forma de Şcoala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” care se păstrează și astăzi.

Ziua școlii se sărbătorește pe data de 25 ianuarie – ziua patronului spiritual al școlii, Sfântul Grigorie Teologul, ocazie cu care se organizează numeroase manifestări culturale în care sunt implicate cadrele didactice, alături de elevi, părinţi și membri ai comunităţii.

Școala ca leagăn al educației a dat societății elevi care ulterior au devenit oameni cu o bună pregătire profesională și pe care îi regăsim în funcții importante în oraș sau județ  sau care, prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicare, ne sunt alături în momentele festive sau despre a căror reușite aflăm. Acest fapt ne demonstrează că munca noastră de educatori este încununată de succes.

În cei 39 de ani de existenţă școala a beneficiat  de o serie de modernizări, ce au avut ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru elevi și personalul școlii.

Școala a beneficiat de proiectul Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrasctructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor în educație și formare, Obiectiv specific 10.1 –Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr.POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni în valoare de 4.867.568,46 lei milioane lei, contractul de finanțare find în semnat pe 5 august 2019.

Program elevi

Ore Pauze Obs.
ÎNV. PRIMAR /ÎNV. GIMNAZIAL ÎNV. PRIMAR /ÎNV. GIMNAZIAL ÎNV. PRIMAR /ÎNV. GIMNAZIAL
800-850 850-900  
900-950 950-1000  
1000-1050 1050-1100  
1100-1150 1150-1200  
1200-1250 1250-1300  
 1300-1350 1350-1400  

Program secretariat

Luni-Vineri: 8.00 -16.00

Adresă:

Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Galati

tel. 0770 866 455

e-mail: scoala41gl@yahoo.com

 

Misiune

Ne propunem să asigurăm dezvoltarea competențelor cheie la elevi care să le faciliteze formarea unei personalități complexe și integrarea într-o societate bazată pe valorile democrației și toleranței, în calitate de cetățeni responsabili, implicați, motivați.

Informatii pentru parinti

Metodologia și calendarul înscrierii

Circumscripția școlară

Tel Verde județean