ZIUA NAȚIONALĂ A COMEMORĂRII HOLOCAUSTULUI

ZIUA NAȚIONALĂ A COMEMORĂRII HOLOCAUSTULUI
9 OCTOMBRIE 2017

SCOP:
Activitatea a avut drept scop comemorarea exterminării în masă și prezentarea evenimentelor istorice.
Coordonatori: Profesor ALCEA GINA
Profesor DEACONESCU MIHAELA –MARIA
Colective de elevi: elevii clasei a-VIII-a B
elevii clasei a-VII-A
Strategii: dezbaterea, conversația, studiul de caz, prezentări PPT.

Doamna profesor ALCEA GINA a deschis activitatea cu o prezentare PPT interesantă și atent pregătită în care a amintit însemnătatea zilei de 9 octombrie- ZIUA NAȚIONALĂ A COMEMORĂRII HOLOCAUSTULUI. Elevii s-au arătat interesați de faptul că în 9 octombrie 1941 a început deportarea evreilor din Bucovina.

Holocaustul este rememorat:
la nivel național – 9 octombrie ZIUA NAȚIONALĂ A COMEMORĂRII HOLOCAUSTULUI
la nivel internațional – 27 ianuarie ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI

Metodele active utilizate de d-na profesor ALCEA GINA au antrenat colectivele de elevi, aceștia manifestând un interes crescut față de tema propusă. Achizițiile intelectuale au fost valoroase, elevii și-au însușit noțiuni de istorie, dar au manifestat și un comportament social-emoțional, fapt determinat de încărcătura sufletească a exterminării în masă numită Holocaust. 
Doamna profesor DEACONESCU MIHAELA-MARIA a intervenit în activitate pentru a lămuri termenul de carte de memorii. Elevii au realizat faptul că MEMORIILE reprezintă o specie a literaturii autobiografice, în care evenimente istorice (sau de altă natură) sunt recompuse pornind de la observații și experiențe strict personale. Prin dezbatere elevii au observat diferența dintre MEMORII și AUTOBIOGRAFIE. Memoriile pun accentul pe evenimentele exterioare la care autorul a fost martor.
Întâlnirea educativ- instructivă s-a încheiat cu prezentarea memoriilor unei adolescente ce a trăit experiența Holocaustului. Tatăl fetei este supraviețuitor al Holocaustului și îi publică însemnările. Cartea pusă în discuție este JURNALUL ANNEI FRANCK.